25
26
28
29
30

Welkom op de website van PvdA Deurne

image-groep
Doe ook mee voor een sterk en sociaal Deurne!

Politiek is mensenwerk.

Gelukkig maar, want het gaat ook altijd over zaken die mensen raken of belangrijk vinden. De afdeling PvdA Deurne bestaat uit een aanzienlijke groep leden. Uit deze leden worden onze actieve functionarissen geworven. Dit zijn gewone inwoners die vanuit sociaal-democratisch oogpunt vraagstukken die in Deurne spelen willen helpen oplossen. PvdA Deurne kiest daarbij voor een positieve en eerlijke politiek.

 

De PvdA-afdeling Deurne

PvdA Deurne is een lokale afdeling van de landelijke PvdA. Onze afdeling wordt gevormd door de PvdA-leden die in Deurne woonachtig zijn. De afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur. Dat bestuur regelt de zaken van de PvdA in Deurne. Zo organiseert het o.a. de verkiezingen, de verkiezingscampagne, bijeenkomsten met de leden, voorbereiding van standpunten, contacten met verenigingen en instellingen en dergelijke. De PvdA-afdeling Deurne is een vrijwilligersorganisatie en bepaalt zelf haar inhoudelijke standpunten.

De raadsfractie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de PvdA Deurne 1 zetel vergaard. Nick Thijsen vult deze als PvdA-raadslid in. Daarnaast levert de PvdA Deurne een zestal burgercommisseleden, te weten: Paul Telders, Willem Banning, Linda Nouwen, Renate Beijers, Jerom Coppus en Gerard de Jong. Gezamelijk bereiden zij de onderwerpen voor die in de gemeenteraad of de raadscommissie aan de orde komen. Ons verkiezingsprogramma is bij de inname van standpunten natuurlijk leidraad. De belangrijkste raadsvergadering is de jaarlijkse behandeling van de gemeentebegroting.

Verkiezingsprogramma: Goed voor elkaar!

Zoals u van ons mag verwachten, staan wij voor een solidaire samenleving. Een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en veilig zijn zich te ontplooien. Een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht de omvang van zijn of haar beurs. In ons verkiezingsprogramma vormt dit de rode draad. Wij wensen een betrouwbare lokale overheid die een goed sociaal beleid voert. Een lokale overheid die, voor jong en oud, zorg en ondersteuning op maat biedt. Een die zich inspant voor banen en in betaalbare woningen voorziet. En in deze tijd niet onbelangrijk: een lokale overheid die goed op z’n huishoudboekje past. 

 

Oppositierol

PvdA Deurne zit in de oppositie. Na de verkiezingen van maart 2014 is er een coalitie gevormd door Doe!, DeurneNu en de VVD. Deze partijen leveren zodoende ook de wethouders in het college van B&W. PvdA Deurne wenst een constructieve en kritische invulling te geven aan onze rol in de oppositie.


Afdelingsbudget

De PvdA-afdeling Deurne werkt met een beperkt, eigen budget. Dit budget bestaat uit afdrachten die ons raadslid doet. Soms kan gebruik gemaakt worden van een bijdrage van de landelijke PvdA. Sponsoring door individuen of bedrijven komt bij de afdeling Deurne niet voor. Voor de uitvoering van onze verkiezingscampagnes sparen we jaarlijks.Twee moties van de PvdA Deurne tijdens het congres van 17 en 18 januari 2015 aangenomen
De PvdA afdeling Deurne heeft op zondag 18 januari twee moties ingediend. Namens de afdeling Deurne heeft Antoinette Knoet de moties ingebracht. Beide moties zijn aangenomen.

Lees de motie mestverwerking
Lees motie over het verminderen van de veestapel in Nederland

 

Nick Thijssen raadslid voor PvdA Deurne

2 september 2014
Nick Thijssen is tijdens de raadsvergadering benoemd tot raadslid voor PvdA Deurne. Hij neemt het over van Jasper Ragetlie. Nick is werkzaam als manager bij ORO, instelling voor verstandelijk gehandicapten. Hij is woonachtig in de Koolhof, 57 jaar en al lang betrokken bij de zaalvoetbal in Deurne. Bij de verkiezingen stond hij op plaats 2 van de PvdA-kieslijst.
PvdA 20140902 Raadszetelwissel 014 Naast alle andere onderwerpen, zullen de grote veranderingen in het sociale domein zijn bijzondere aandacht krijgen. Nick: "Als raadslid sta ik voor goede zorg en solidariteit. Iedereen moet kunnen meedoen. Ik wens een samenleving die goed is voor elkaar". PvdA Deurne feliciteert Nick Thijssen! Zij dankt Jasper Ragetlie voor zijn jarenlange inzet voor Deurne en de Deurnese politiek.

Koninklijke Onderscheiding voor Berrie van der Schaaf
900X506img-mid14023929688822 Zondag 8 juni 2014 heeft burgemeester Hilko Mak een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Berrie van der Schaaf. De uitreiking vond plaats na de onthulling van het monument van Jan van Ooij bij de Clarinet in Zeilberg. Berrie van der Schaaf ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange , grote inzet voor de gemeenschap van Zeilberg.
Tevens was Berrie als lid van de PvdA afdeling Deurne mede verantwoordelijk voor de koers die de afdeling volgt. We feliciteren Berrie van harte met zijn onderscheiding!


Afscheid Phil de Vries en Jan Adriaans
Koninklijke Onderscheiding Jan Adriaans
26 maart 2014
lees meer: