Antoinette Knoet
Lid Provinciale Staten
Antoinette Knoet

Antoinette is namens de PvdA lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Antoinette woont in Vlierden.

Email: aknoetmichels@hetnet.nl