Gerard de Jong
Burgercommissielid en bestuurslid
Gerard de JongGerard de Jong is burgercommissielid. Gerard is onze specialist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplannen en buitengebied. 

Gerard is  lid van het bestuur van de PvdA afdeling Deurne.