Programma

Voor deverkiezingen van 2018 verwijzen wij naar de

nieuwe site: 

https://deurne.afdeling.pvda.nl/ 

20140216 171458 Presentatie1

De bestuursperiode 2010-2014 werkten we hard aan een eerlijke, sociale en duurzame gemeente. Door de crisis was het een lastige tijd. We reorganiseerde de gemeente en haar financiën met succes.

Tegelijkertijd hielden we de voor Deurne belangrijke projecten in de lucht én het sociale beleid stevig overeind. Zo investeerden we oa in onderwijs, sport, leefbaarheid, Wmo, minimabeleid, bedrijvigheid en onze wegen.

Deurne staat evenwel komende jaren voor grote nieuwe uitdagingen. Op het terrein van werk, (jeugd)zorg en een gezond leefmilieu. Met talentvolle, gedreven mensen en een ambitieus programma is PvdA Deurne dé aangewezen partij om deze klus te klaren!


Wij staan voor een samenleving die goed is voor elkaar. Een solidaire samenleving waarin mensen zich vrij en veilig voelen, zich kunnen ontplooien. Waarin iedereen meetelt, ongeacht de omvang van zijn of haar beurs. Wij staan ook voor een gemeente die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Wij gaan voor een gemeente die:

 • betrouwbaar en klantvriendelijk is, die naast inwoners staat
 • een goed sociaal beleid voert, iedereen kan meedoen
 • zorg en ondersteuning op maat biedt, voor jong en oud
 • inzet op banen en betaalbare woningen, het is hier goed werken en wonen
 • bouwt aan leefbare wijken en dorpen, dus behoud speelruimte en basisvoorzieningen
 • gaat voor duurzaamheid en een gezond platteland, met meer groen en schone lucht
 • ook werkt aan goede fiets- en voetpaden, dus betere toegankelijkheid
 • en goed op haar huishoudboekje past, Deurne wordt fatsoenlijk bestuurd

Onze speerpunten voor de periode 2014-2018:

 • Gemeente Deurne wordt fatsoenlijk bestuurd
 • Niemand staat in de kou als gevolg van de omvangrijke overdracht van zorgtaken van het Rijk naar gemeente
 • Wij zetten in op deelnemen: iedereen telt en doet mee in onze wijken en dorpen
 • Geen leges heffen op vergunningen voor vrijwilligersactiviteiten
 • De gemeente is actief en denkt mee met de inwoner, vereniging en bedrijf: zo zien wij dienstverlening
 • We maken nieuwe afspraken over wonen, werken en recreëren in het buitengebied waarbij gezondheid van de mens voorop staat
 • Onze inwoners hebben voordeel bij gemeentelijke samenwerking
 • We voeren een ruimhartig sociaal beleid