Terugblik

IMG-20130625-01357De afgelopen periode, 2010-2014, is niet gemakkelijk geweest. Kortingen op het gemeentelijke budget door het Rijk, de crisis op de vastgoedmarkt en het inlopen van achterstallig onderhoud: dit bij elkaar maakte dat we fors moesten bezuinigingen in de gemeente Deurne. We hebben lastige keuzes gemaakt. Deze waren noodzakelijk om Deurne financieel gezond te maken. PvdA Deurne maakte in het college van BenW haar verantwoordelijkheid voor de portefeuille Financien waar.

En ondanks de slechte financiële situatie hebben we tegelijkertijd veel bereikt van de PvdA-ambities uit ons verkiezingsprogramma 2010-2014. De voor Deurne en de PvdA belangrijke projecten wisten we gelukkig waar te maken. En het sociale gezicht van Deurne werd in de bezuinigingen gespaard. Een greep uit wat we voor elkaar kregen:

 

De aansluiting bij het Werkplein is succesvol, daardoor zijn meer mensen met een uitkering uitgestroomd naar werk, ondanks de slechte arbeidsmarkt! We durvden te kiezen voor slimme samenwerking in De Peel en dat werkt!

 

De PvdA heeft het budget voor sociaal beleid overeind weten te houden. Onze wethouder in het college heeft zich hiervoor 4 jaar lang ingezet. Hierdoor geen kortingen op die inwoners die het het hardste nodig hebben.

 

Sportverenigingen in Deurne en de kerkdorpen konden met diverse gemeentelijke subsidies hun velden en sportgebouwen aan de maat brengen. Dat is mooi, want sport is niet alleen gezond, het verbindt ook mensen.

20140226 090739 resized

Iedere basisschool in Deurne is een brede school. Binnenkort wordt een nieuwe school gebouwd: een brede school in de Koolhof! Wij zorgden voor een goed binnenklimaat op onze scholen door een investering in luchtbehandeling en we realiseerden schoolmaatschappelijk werk voor die kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.

 

We zaten bovenop de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning die de gemeente verantwoordelijk maakt voor hulpmiddelen, vervoer, huisaanpassingen en hulp bij het huishouden. We hebben ingezet op maatwerk en nauwlettend de vinger aan de pols gehouden voor de gevolgen hiervan voor kwetsbare mensen. Aandachtspunten waren het zorgen voor korte lijnen tussen de professionals en de ondersteuning van mantelzorgers. De invoer van de Wmo was gemakkelijke klus, maar we hebben het zonder kleerscheuren en binnen de budgetten geklaard.

 

We verbeterden ons beleid op het gebied van schuldhulpverlening. We gingen de samenwerking aan met Voedselbank en hielpen bij de oprichting van de Schuldhulpmaatjes.

 

Na vaak aangedrongen te hebben werd het gemeentelijk grondbeleid onder de loep genomen en vervolgens geheel herzien. Risico's werden goed in kaart gebracht en onhaalbare projecten werden aangepast. Grondaankopen vanuit oude ambities van voor onze tijd werden gesaneerd. We gingen van een (over)actieve naar een faciliterende grondpolitiek en dat is veel beter voor onze gemeente. En belangrijke stap.

IMG-20131231-02915

Ons aanhoudende pleidooi voor minder en schonere veeteelt en een beter gebruik van ons buitengebied, kreeg steeds meer bijval van de andere politieke partijen. Gezondheid in relatie tot de activiteiten in het buitengebied staat eindelijk op de politieke agenda! Zo brachten we de mogelijkheden om stallen te bouwen in ons buitengebied een eerste stap terug. En overtuigden onze collega raadsfracties dat de ASVAM-locaties herbestemd moet worden.

 

Ondanks de vastgoedcrisis zijn de afgelopen periode woningen gebouwd. Blij zijn we met de gerealiseerde zorgwoningen en de zelfbouw door jonge starters. Er waren ook bedrijven die vernieuwde of nieuwbouw pleegden, zoals recent bij verkoop oude Philipsterrein. Ook liepen we het achterstallig onderhoud van wegen en fietspaden in.

 

We kozen voor het doorzetten van subsidie voor de Vriendenkringen voor Lezsno en Batouri, en, op de valreep voor de start van de nieuwe bestuursperiode, konden we Deurne, dankzij de inzet van vrijwilligers, uitroepen tot millenniumgemeente!

 

Veel gedaan… maar er is nog genoeg te doen in de wijken en dorpen van gemeente Deurne. Lees daarvoor ons verkiezingsprogramma. Kies 19 maart voor een eerlijke, sociale en duurzame gemeente!

 

Jan Adriaans,

fractievoorzitter PvdA Deurne 2010-2014